Výkopové a zemní práce

Provádíme veškeré práce spojené s přípravou a úpravou stavebních ploch

Výkopové a zemní práce

01 Přesun zeminy

Výkopové a zemní práce

02 Výkopy základových pasů

Výkopové a zemní práce

03 Skrývka zeminy

Výkopové a zemní práce

04 Příprava bazény

Výkopové a zemní práce

05 Podklad pod zámkovou dlažbu

Výkopové a zemní práce

06 Příprava pro uložení retenčních nádrží